:: Salam Pembuka ::

:: Pengawal Kerajaan ::

Followers

:: LOoked Interesting::

Thursday, December 10, 2009

Pendekatan Pengajaran InduktifPengenalan

 • Bermula daripada spesifik kepada umum-dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu generalisasi. (J.M Kierzek dan W. Gibson, 1960)
 • Pelajar mengalami satu proses mental yang mana ia memerhati, mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. (B. Seaton, 1982)
 • Satu kaedah di mana guru memulakan pengajaran dengan memberikan beberapa contoh yang khusus dan membuat kesimpulan untuk membentuk sesuatu konsep.
 • Menggunakan kaedah penemuan kerana melibatkan proses memerhati, mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi.
 • Sesuai digunakan untuk pelbagai mata pelajaran khususnya matematik, sains dan bahasa.

Jenis-jenis Pendekatan Induktif

 • Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu
 • Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu.
 • Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu.
 • Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran.

Prinsip-prinsip

 • Contoh haruslah relevan dan sesuai untuk menerangkan sesuatu.
 • Guru membimbing pelajar untuk membuat membuat kesimpulan.
 • Guru beri peluang kepada pelajar kepada untuk memerhati dan menganalisis contoh agar generalisasi dapat dibuat.
 • Guru rancang aktiviti pengajaran yang berkisar daripada contoh khusus kepada kesimpulan umum.
 • Jenis contoh khusus haruslah dipelbagaikan tapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk pelajar mengenalpasti.
 • ABM disediakan untuk membantu pelajar mendapatkan kesimpulannya.
 • Mesti mengikut urutan yang tepat.

0 comments: