:: Salam Pembuka ::

:: Pengawal Kerajaan ::

Followers

:: LOoked Interesting::

Friday, December 11, 2009

PemakananPengenalan

Makan ialah keperluan asasi manusia. Melalui makanan kita dapat memenuhi keperluan yang dikehendaki di dalam tubuh untuk meneruskan proses kehidupan.

Pemakanan bagi kanak-kanak perlu dititikberatkan untuk memastikan mereka mendapat nutrisi yang sesuai untuk membina pertumbuhan dan perkembangan fizikal serta minda mereka. Dalam proses pembesaran, kanak-kanak memerlukan makanan yang seimbang, bagi membolehkan badan mereka menjalani semua aktiviti dengan baik. Makanan seimbang ialah makanan yang terdiri daripada semua kelas makanan dalam kadar nisbah makanan yang sesuai mengikut peringkat umur kanak-kanak. Berpandukan pengetahuan ini pelajar akan dapat merancang dan menyediakan makanan yang sesuai untuk keperluan kanak-kanak.

Konsep Makanan dan Pemakanan

Makanan biasanya berkait rapat dengan pemakanan. Makanan adalah sesuatu yang secara fizikalnya boleh dikenali sama ada daripada segi warna, bentuk, tekstur, bau dan rasa. Pemakanan ialah sains berkenaan zat-zat atau khasiat atau nutrien-nutrien dalam makanan. Biasanya status kesihatan seseorang akan menentukan keperluan pemakanannya.


Makanan yang dimakan itu ditukarkan menjadi bahan pembakar dalam bentuk gula ringkas yang dikenali sebagai glukosa. Glukosa ini penting untuk membekalkan haba, pembiakan sel dan sumber tenaga. Organ-organ di dalam badan memerlukan makanan yang sesuai untuk menjalankan tugas masing-masing. Selagi makanan yang bermutu dan berkhasiat ini diperoleh, semua organ dalam badan akan memainkan peranan dengan cukup berkesan. Dengan itu juga kesihatan anak-anak di bawah jagaan kita akan terus terjamin dan kekal.

Diketahui umum bahawa kanak-kanak yang dibekalkan dengan makanan berkhasiat, bermutu tinggi dan seimbang adalah cergas, riang dan mempunyai IQ atau darjah kecerdasan yang tinggi.

Kandungan

Tujuan guru menekankan konsep makanan dan pemakanan dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah untuk:

1.1 Meningkatkan kesihatan kanak-kanak.
1.2 Membina kelaziman dan minat kanak-kanak supaya makan makanan berkhasiat.
1.3 Meningkatkan proses perkembangan dan pertumbuhan yang positif.
1.4 Memelihara adab sopan dan peraturan makan.
1.5 Berpeluang memperoleh bimbangan ilmu pengetahuan tentang pemakanan, vitamin dan nilai-nilai positif di dalam membina gaya hidup yang sihat.
1.6 Kanak-kanak diterapkan rasa bersyukur dengan rezeki yang diberi.
1.7 Memantapkan daya ketahanan kanak-kanak dari segi fizikal, emosi atau rohani.

Persidangan Rumah Putih tentang Makanan, Pemakanan dan Kesihatan (1969 ) telah menggariskan kerangka Makanan dan Pemakanan bagi kanak-kanak yang antara lain :

1.1 Pemakanan merupakan satu proses memakan makanan yang
membolehkan kanak-kanak untuk hidup, membesar, sihat dan cergas, dan mempunyai tenaga yang secukupnya bagi bermain dan menjalankan aktiviti kehidupan.

1.2 Setiap kelas makanan mempunyai fungsi tertentu bagi
tumbesaran, perkembangan dan metabolisma tubuh badan.

1.3 Pemakanan seimbang didapati melalui kepelbagaian makanan.

1.4 Makanan mempunyai pertalian rapat dengan kebudayaan, ekonomi dan psikologi kehidupan masyarakat setempat.

1.5 Semua manusia memerlukan makanan yang sama tetapi berbeza dari segi kuantiti.

1.6 Pengendalian makanan penting dalam menentukan keselamatan, rasa, kos dan hidangan. ( John Brewer, 1995 )

0 comments: