:: Salam Pembuka ::

:: Pengawal Kerajaan ::

Followers

:: LOoked Interesting::

Friday, July 3, 2009

KEUTUHAN WACANAKeutuhan wacana adalah satu aspek yang sangat penting kerana ia menentukan apakah sesuatu itu boleh dianggap sebagai wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. Melaluinya juga kita dapat memahami hubungan bahasa dengan alam di luar bahasa secara lebih mendalam.

Satu aspek penting dalam analisis wacana ialah keutuhan wacana. Dengan menganalisis keutuhan wacana kita dapat menentukan sama ada sesuatu teks itu sebuah wacana atau hanya sekumpulan ayat yang tidak teratur. Melalui analisis keutuhan wacana juga kita dapat pula memahami hubungan bahasa dengan alam di luar bahasa secara lebih mendalam.

Merujuk kepada kebulatan dan kesepaduan esei. Dicirikan oleh sifat kohesi dan koheren. Kohesi merujuk kepada idea atau isi esei yang dijalin rapi hingga menjadi bersepadu. Koheren merujuk kesinambungan ayat-ayat dan merujuk perenggan-perenggan yang membawa idea-idea tertentu. Keutuhan wacana bertujuan bagi menentukan sesebuh wacana itu berkualiti atau tidak. Ia dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian dalam wacana daripada segi semantik, leksikal, gramatik dan fonologi.


9.1 Hubungan Dari Segi Aspek Semantik

Jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan-perenggan lain.

a) Hubungan sebab dan akibat:
Dia sangat malas. Dia bodoh.

b) Hubungan sebab dan hasil:
Ali rajin bekerja. Dia kaya.

c) Hubungan sebab dan tujuan:
Hassan berpakaian kemas. Dia mahu memikat Aminah.

d) Hubungan syarat dan hasil:
Kita mesti rajin berusaha. Kerajinan menjamin kejayaan.

e) Hubungan latar dan kesimpulan:
Lagu itu sungguh enak didengar. Sebenarnya M.Nasir yang menciptanya.

f) Hubungan perbandingan:
Hasnah cantik. Kakaknya lebih cantik lagi.

g) Hubungan sampingan:
Saya sudah membuat kerja rumah. Saya letih jadi saya hendak tidur.

h) Hubungan memperkuat isi:
Sungguh cantik gadis itu. Rambut ikal mayang, berlesung pipit dan berhidung mancung.


9.2 Hubungan Dari Segi Aspek Fonologi

Dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Ini dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Intonasi suara berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat, contohnya seperti ayat di bawah:

a. Malaysia negara yang aman.
b. Negara yang aman, Malaysia.
(ayat penyata)
c. Aman negara Malaysia?. (ayat tanya)


9.3 Hubungan Dari Segi Leksikal

Hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan.

i. Antonim:
Pemuda harapan bangsa. Pemudi tiang negara.

ii. Sinonim”
Ali seorang yang rajin. Kegigihannya belajar membolehkan dia melanjutkan pelajaran ke universiti.

iii. Hiponim:
Dia menanam pokok melur, cempaka, bunga raya dan bunga kertas di halaman rumahnya. Jadi halaman rumahnya nampak indah dengan pokok-pokok bunga tersebut.

iv. Himonim:
Bukit yang aku daki sebentar tadi sangat tinggi. Aku bersa sangat letih kerana mengeluarkan banyak peluh sehingga badanku dipeluhi dengan daki.


9.4 Hubungan Dari Segi Tatabahasa

Wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tatabahasa. Ini dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatik seperti:

a. Kata hubung: menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain.

i. Berfungsi sebagai penghuraian:
Seterusnya, selain itu, pada sudut yang lain dan sebaliknya.

ii. Berfungsi sebagai pengembangan idea:
Seperti, dan, tetapi, oleh itu, kerana dan dengan.

iii. Berfungsi sebagai penambahan:
Sebelum, selepas, kemudian, berikutnya, pada masa dan ketika itu.

b. Kata rujukan: kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia.
i Kata ganti nama:
Saya, dia, mereka, kami, kita, itu, ini dan siapa.

c. Peleburan dan penggantian: untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberikan.
Contoh:

Ali menendang bola dengan laju manakala Hassan menendang dengan perlahan.

0 comments: