:: Salam Pembuka ::

:: Pengawal Kerajaan ::

Followers

:: LOoked Interesting::

Tuesday, July 21, 2009

MURID DENGAN KEPERLUAN KHASPengenalan

Murid dengan keperluan khas adalah berbeza daripada murid biasa dari segi kebolehan mental, keupayaan fizikal, deria, tingkah laku sosial dan keupayaan emosi. Murid dengan keperluan khas perlu dirujuk kepada pakar perubatan untuk
menentukan sama ada mereka sesuai dihantar ke sekolah khas atau ke sekolah
biasa.

Murid dengan keperluan khas digalakkan belajar di kelas biasa. Murid ini akan
belajar bersama-sama dengan murid biasa, dalam persekitaran yang sama,
kurikulum yang sama dan diajar oleh guru yang sama. Suasana seperti ini akan
membiasakan murid keperluan khas dengan keadaan dunia yang sebenar.

Walaupun guru yang mengajar murid ini adalah guru biasa yang tidak mempunyai
latihan khas untuk mengendalikan mereka, guru atau pelaksana perlu tahu
mengenai murid keperluan khas ini supaya mereka boleh membuat penyesuaian dari segi pengajaran dan pembelajaran yang perlu disediakan.

Untuk membantu guru biasa ini, adalah disarankan supaya setiap tadika yang ada
murid keperluan khas mempunyai guru sokongan (support teacher) yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas tentang murid keperluan khas.

Kategori Murid Keperluan Khas

Murid keperluan khas boleh dilihat dari dua perspektif.
i. Murid yang bermasalah pembelajaran
ii. Murid yang pintar cerdas

i. Murid Bermasalah Pembelajaran


Murid yang bermasalah pembelajaran mempunyai ciri-ciri berikut;
􀁸􀀃 Masalah kelewatan penguasaan bahasa, komunikasi dan literasi
seperti sukar memahami apa yang diperkatakan, pelat dan gagap
􀁸􀀃 Masalah berkaitan dengan visual atau penglihatan seperti:
- Sukar melihat perbezaan dan persamaan saiz, bentuk,
warna dan kedudukan objek
- Tidak boleh membentuk huruf atau menulis huruf
secara terbalik
- Sukar mengingat sesuatu yang dilihatnya
- Mudah terganggu dan menukar tumpuan kerja
- Hiperaktif iaitu sentiasa bergerak, tidak boleh duduk
diam dan selalu resah

􀁸􀀃 Masalah berkaitan dengan pendengaran

Cara Membantu Murid Bermasalah Pembelajaran

Setelah mengenal pasti murid yang bermasalah pembelajaran, guru dan pelaksana
tadika harus merancang strategi untuk memenuhi keperluan pembelajaran mereka.
Berikut adalah cadangan untuk membantu melaksanakan proses pengajaran dan
pembelajaran bagi memenuhi keperluan yang berbeza-beza.

a. Bagi murid yang memerlukan bantuan dari segi komunikasi, bahasa dan
literasi, guru perlu menggunakan:
􀁸􀀃 Komunikasi bukan lisan seperti lambang dan isyarat
􀁸􀀃 Bahan visual dan bertulis/bercetak dalam pelbagai saiz dan format
􀁸􀀃 Bahan komunikasi teknologi maklumat dan bahan teknologi lain

b. Bagi membina kefahaman melalui pengalaman sebenar (hands-on
experience) dan deria, guru perlu menggunakan:
􀁸􀀃 Bahan dan sumber yang murid gunakan melalui penglihatan,
pendengaran, sentuhan dan bau
􀁸􀀃 Bahan komunikasi dan teknologi maklumat dan bahan teknologi lain


c. Bagi melibatkan murid dalam aktiviti pembelajaran, aktiviti fizikal dan
praktikal, guru perlu :
􀁸􀀃 Mempunyai sokongan dan bantuan daripada orang dewasa lain
􀁸􀀃 Menyesuaikan aktiviti dan persekitaran
􀁸􀀃 Mempunyai bahan dan peralatan khas
􀁸􀀃 Menghargai dan memuji usaha murid
􀁸􀀃 Membantu murid menghargai dan menghormati sumbangan sendiri
dan orang lain
􀁸􀀃 Memberi peluang kepada mereka meningkatkan kemahiran dan
pengetahuan

ii. Murid Pintar Cerdas


Murid pintar cerdas mempunyai ciri-ciri berikut:
􀁸􀀃 Belajar dengan mudah, cepat dan mempunyai rasa ingin tahu yang
tinggi
􀁸􀀃 Mempunyai perbendaharaan kata yang banyak, tepat dan
mengekal/mengingat apa yang dibaca dan didengar dengan mudah
􀁸􀀃 Peka dan menunjukkan reaksi segera kepada sesuatu tugasan dan
berupaya menyelesaikan masalah
􀁸􀀃 Penyesuaian sosial dan kawalan emosi yang baik
􀁸􀀃 Berminat dalam pembelajaran dan pencapaian akademik yang
tinggi
􀁸􀀃 Melebihi purata dari aspek ketinggian, berat badan, kekuatan dan
kesihatan

Penyediaan Pembelajaran Murid Pintar Cerdas

Guru boleh menyediakan pembelajaran murid pintar cerdas dengan cara:
􀁸􀀃 Menyediakan bahan dan aktiviti yang menarik dan mencabar
􀁸􀀃 Menggalakkan kreativiti dan pembelajaran akses kendiri
􀁸􀀃 Memberi peluang kepada murid membuat pilihan dan keputusan
sendiri tentang bahan dan aktiviti yang ingin dilaksanakannya
􀁸􀀃 Mengadakan program pengayaan

0 comments: