:: Salam Pembuka ::

:: Pengawal Kerajaan ::

Followers

:: LOoked Interesting::

Monday, July 27, 2009

PENDEKATAN BERSEPADUPendekatan bersepadu dalam mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. Dalam kehidupan sebenar sesuatu itu saling berkaitan antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah.
Pendekatan bersepadu melibatkan :

􀂃 Kesepaduan antara komponen;
􀂃 Kesepaduan kemahiran, kemahiran dan nilai murni;
􀂃 Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas;
􀂃 Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan
murid; dan
􀂃 Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik.

0 comments: