:: Salam Pembuka ::

:: Pengawal Kerajaan ::

Followers

:: LOoked Interesting::

Thursday, July 30, 2009

TEORI BERHIERARKI GAGNE
PENGENALAN
Gagne menyatakan pembelajaran bergerak daripada yang paling mudah kepada yang kompleks. Pembelajaran aras yang tinggi bergantung kepada pembelajaran aras yang rendah.


Terdapat lapan peringkat pembelajaran berhierarki Gagne yang dikenal pasti iaitu:

1)Pembelajaran isyarat.
Jenis pembelajaran ini merupakan yang paling mudah. Ia lebih merupakan perubahan tingkah laku yang di sebabkan oleh pengaruh kebiasaan. Pembelajaran isyarat ini banyak menggunakan akal fikiran.


2)Pembelajaran menganggu gerak balas
Pembelajaran rangsangan gerak balas bergantung kepada proses peneguhan. Ini bermakna pujian dan ganjaran perlu diberikan bagi tingkah laku yang diingati.


3) Rangkaian
Rangkaian merupakan satu siri tingkah laku yang berkaitan di antara satu sama lain untuk melengkapi satu tugasan yang dijalankan.

4) Pertalian berbahasa
Pertalian berbahasa merupakan suatu rangkaian berbahasa yang berlaku apabila pelajar menghubungkaitkan apa yang di lihat dengan nama objek secara menyebutnya.

5) Pembelajaran diskriminasi
Pembelajaran ini berlaku apabila pelajar dapat memilih gerak balas yang sesuai untuk bertindak bagi menghasilkan sesuatu.

6) Pembelajaran konsep
Pembelajaran mudah mesti telah terjadi sebagai prasyarat. Sebagai contoh dalam memperkenalkan konsep bulatan, guru telah menyebutkan perkataan bulatan secara ransangan gerak balas. Seterusnya pelajar akan belajar membuat diskriminasi antara bulatan dengan objek lain seperti segi empat sama.


7) Pembelajaran hukum
Merupakan pembelajaran yang kompleks kerana melibatkan pembelajaran konsep, rangkaian dan pertalian bahasa.

8) Penyelesaian masalah
Pembelajaran penyelesaian masalah dianggap satu jenis pembelajaran peringkat tinggi dan kompleks. Penyelesaian masalah melibatkan pemilihan dan set-set urutan petua yang unik kepada pelajar yang mana akan menghasilkan set petua yang lebih tinggi.

Penyelesaian masalah melibatkan lima langkah iaitu ;

• Mengenali masalah dalam bentuk am.
• Menyatakan semula masalah dalam bentuk operasi.
• Merumus hipotesis alternatif dan prosedur yang mungkin sesuai untuk menerangkan masalah itu.
• Menguji hipotesis serta menjalankan prosedur untuk mendapat penyelesaian atau set penyelesaian.
• Memutuskan yang mana penyelesaian mungkin yang paling tepat atau mengesahkan penyelesaian unggul yang betul.
Berdasarkan kepada teori ini sebelum menyelesaikan masalah, pelajar seharusnya telah memperoleh pembelajaran isyarat, rangsangan gerak balas, rangkaian pertalian berbahasa, diskriminasi, konsep dan pembelajaran hukum.


Implikasi Teori kepada P&P


Ø Menggunakan bahan konkrit untuk mengajar bahasa.
Ø Mengajar sesuatu kemahiran mengikut urutan (rangkaian motor).
Ø Membimbing pelajar membezakan ciri-ciri penting.
Ø Membinbing pelajar mengebal pasti ciri-ciri khusus untuk membina konsep dan hukum.
Ø Membimbing peljar menggunakan prinsip, hukum dan teorom untuk menyelesaikan masalah.

0 comments: