:: Salam Pembuka ::

:: Pengawal Kerajaan ::

Followers

:: LOoked Interesting::

Tuesday, January 3, 2012

SENARAI KURSUS PROGRAM PISMP PENDIDIKAN PRA-SEKOLAHInilah senarai semua subjek yang perlu diambil oleh PISMP Prasekolah sepanjang belajar di IPG selama 5 tahun setengah.. selamat Berjaya.. =)

SEM 1

KOD

KURSUS/SUBJEK

JAM KREDIT

PRA3101

Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak

3(3+0)

PRA3102

Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah

3(2+1)

WAJ3101

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2(2+0)

WAJ3102

English Language Proficiency I

2(2+0)

WAJ3108

Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum

1(1+0)

Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Profesional

1 Minggu

WAJ3114

Bina Insan Guru Fasa I

(45 Jam)

SEM 2

KOD

KURSUS/SUBJEK

JAM KREDIT

PRA3103

Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak

3(2+1)

PRA3104

Perkembangan Bahasa Kanak-kanak

3(2+1)

WAJ3103

English Language Proficiency II

1(1+0)

WAJ3104

Literasi Bahasa

2(0+2)

WAJ3105

Numerical Literacy

2(2+0)

WAJ3109

Kokurikulum - Permainan

1(0+1)

WAJ3114

Bina Insan Guru Fasa II (10 jam)

*KT

EDU3103

Murid dan Alam Belajar

3(3+0)

PJM3102

Pergerakan Asas

3(1+2)

Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major

1 MINGGU

SEM 3

KOD

KURSUS/SUBJEK

JAM KREDIT

PRA3105

Perkembangan Kognitif Kanak-kanak

3(2+1)

PRA3106

Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak

3(2+1)

WAJ3106

Hubungan Etnik

2(2+0)

WAJ3110

Kokurikulum - Unit Beruniform I

1(0+1)

WAJ3114

Bina Insan Guru Fasa III (10 jam)

*KT

EDU3104

Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku

3(3+0)

Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1

1 MINGGU

PJM3106

Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS)

3(2+1)

PRM3101

PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan

Prasekolah

3(2+1)


SEM 4

KOD

KURSUS/SUBJEK

JAM KREDIT

PRA3107

Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak

3(3+0)

PRA3108

Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak

3(3+0)

WAJ3107

Seni dalam Pendidikan

3(2+1)

WAJ3111

Kokurikulum - Unit Beruniform II

1(0+1)

WAJ3114

Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam)

*KT

EDU3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

3(2+1)

Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2

PJM3110

Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani

3(2+1)

PRM3102

PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah (dan *PBS)

3(2+1)

SEM 5

KOD

KURSUS/SUBJEK

JAM KREDIT

PRA3109

Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas

3(2+1)

PRA3110

Pengurusan Prasekolah

3(2+1)

WAJ3112

Kokurikulum - Olahraga

1(0+1)

WAJ3114

Bina Insan Guru Fasa V (10 jam)

*KT

EDU3106

Budaya dan Pembelajaran

3(3+0)

PJM3112

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan

Jasmani dan Sukan

3(2+1)

PRM3103

PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah

3(2+1)

PRK3101

Praktikum I

2 (4M)

SEM 6

KOD

KURSUS/SUBJEK

JAM KREDIT

PRA3111

Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah

3(2+1)

PRA3112

Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah

3(3+0)

WAJ3113

Kokurikulum - Persatuan

1(0+1)

WAJ3114

Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam)

3(0+3)

PRM3104

PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan)

3(2+1)

PRK3102

Praktikum II

4 (8M)

SEM 7

KOD

KURSUS/SUBJEK

JAM KREDIT

PRA3113

Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah)

3(3+0)

EDU3107

Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak

3(3+0)

PRK3103

Praktikum III

6(12M)


SEM 8

KOD

KURSUS/SUBJEK

JAM KREDIT

PRA3114

Kualiti Pendidik Prasekolah

3(3+0)

PRA3115

Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan)

3(0+3)

EDU3108

Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional

3(3+0)

EDU3109

Guru dan Cabaran Semasa

3(3+0)

INT3101

Internship

2 (4M)

0 comments: