:: Salam Pembuka ::

:: Pengawal Kerajaan ::

Followers

:: LOoked Interesting::

Friday, January 6, 2012

Definisi Globalisasi
Jam’iyah al-Islah al-Ijtima’i Kuwait menegaskan globalisasi sebagai suatu perencanaan hebat dan berbahaya yang dilakarkan oleh Barat untuk meniadakan batasan (geografi) antara bangsa dan negara-negara di dunia ini. Ia adalah sinonim dengan seruan gerakan Freemason masa dulu dan kini yang dipanggil sebagai New World Order; sebagai percubaan untuk membenamkan identiti seluruh agama-agama di dunia, pemikiran bangsabangsa serta keyakinan mereka, agar digantikan dengan segala piagam PBB seperti yang dilakarkan oleh Barat dalam bidang ekonomi dan sosial sebagai agama baru yang dipaksakan kepada penduduk dunia seluruhnya.

Menurut Fathi Yakan, globalisasi ialah suatu proses menerima pakai sesuatu yang bersifat antarabangsa: baik dari sudut budaya, sosial, ekonomi mahupun dari sudut politik. Kadang-kadang ia bermaksud pensejagatan segala perkara, meskipun melalui kekerasan dan tidak melalui proses bertahap. Selain itu, globalisasi dalam definisi yang lain ialah suatu gerakan bebas, aktif dan pantas oleh korporat multi-nasional; baik dalam bidang kewangan, perdagangan mahupun dalam bidang maklumat.

Dari perspektif ekonomi, ia bermakna pengurusan kapital atau modal yang bersifat sejagat di bawah hegemoni sistem dunia unipolar, iaitu kuasa yang menyeluruh menguasai terhadap isi dunia seluruhnya, baik individu, pemikiran, maklumat, kewangan, institusi, pola kelakuan, perkhidmatan ataupun pengeluaran. Dari sudut maklumat, globalisasi bermakna kebanjiran sistem teknologi canggih, dan pengaliran maklumat tanpa memperdulikan kerajaan dan perlembagaan negara bahkan perundangan juga. Ia gejala birokrasi tidak bernasionaliti, jati diri dan tidak memerlukan visa.


Secara keseluruhannya, globalisasi dianggap sebagai suatu perencanaan menggunakan keunggulan teknologi, undang-undang antarabangsa, pengaruh modal atau kewangan yang raksasa untuk memenangkan kepentingan negara besar dan kuat serta memperbudak bangsa-bangsa yang lemah, mengikis sumber kekayaan mereka, melemahkan daya tahan, menghalang pembangunan mereka, menukar jati diri serta menumpaskan gerakan kebangkitan dan reformasi di kalangan mereka.

0 comments: