:: Salam Pembuka ::

:: Pengawal Kerajaan ::

Followers

:: LOoked Interesting::

Monday, August 10, 2009

MASALAH PENDENGARANMASALAH PENDENGARAN

Mereka yang mengalami masalah ini tidak dapat mendengar bunyi dengan jelas. Gangguan seperti ini boleh diperolehi pada tahap sedikit di mana bunyi pertuturan didengar lebih perlahan, sehingga pada tahap kepekakan yang sangat teruk.

CIRI-CIRI MASALAH PENDENGARAN

Kurang memberi perhatian.
susah mengikut peraturan.
tidak aktif dalam perbincangan.
selalu berkhayal.
perlukan bantuan rakan.
cara percakapan yang ganjil.
ada masalah kesihatan.

JENIS MASALAH PENDENGARAN

1 Hilang pendengaran jenis konduktif

Bunyi tidak dapat bergerak dari telinga luar ke telinga dalam secara efisien kerana sumbatran atau kerosakan pada laluan ini. Ini menyebabkan bunyi menjadi perlahan dan tidak jelas. Kehilangan perdengaran jenis konduktif selalunya boleh dipulihkan secara perubatan atau pembedahan.

2 Hilang Pendengaran jenis sensori neural

Masalah ini disebabkan oleh kerosakan telinga dalam atau laluan saraf pendengaran ke otak. Setengah bunyi kedengaran kurang jelas menyebabkan herotan dan masalah memahami pertuturan. Masalah pendengaran ini selalunya kekal. Walu bagaimanapun ia dapat dibantu dengan alat batu pendengaran.

3 Hilang pendengaran jenis campuran

Kombinasi dari hilang pendengran jenis konduktif dan sensorineural.


PERINGKAT-PERINGKAT MASALAH PENDENGARAN

Ringan: Keupayaan untuk mendengar bunyi antara 25dB - 40 dB. Kanak-kanak boleh mendengar bunyi-bunyi pertuturan dalam jarak yang dekat dan berupaya untuk berkomunikasi dengan orang yang normal.
ii. Sederhana: Keupayaan untuk mendengar bunyi antara 41 dB - 60dB. Kanak-kanak perlu diberi bantuan alat bantu pendengaran dan terapi pertuturan.
iii. Sed. Teruk: : Keupayaan untuk mendengar bunyi antara 61 dB - 70 Db
Kanak-kanak sukar untuk mendengar bunyi- bunyi Pertuturan dan pertuturan kanak-kanak ini tidak jelas kerana pengalaman yang terhad.
iv. Teruk : Keupayaan untuk mendengar bunyi antara 71 dB - 90 dB. Pada tahap ini kanak-kanak sukar untuk memperolehi pertuturan.
v. Amat Teruk:
Keupayaan untuk mendengar bunyi 91 dB dan ke atas . Kanak-kanak sukar untuk mendengar, bertutur dan memerlukan alat bantuan pendengaran serta terapi pertuturan. Pada tahap ini juga, kanak-kanak ini memerlukan bahasa isyarat untuk tujuan berkomunikasi.

0 comments: