:: Salam Pembuka ::

:: Pengawal Kerajaan ::

Followers

:: LOoked Interesting::

Friday, August 7, 2009

FUNGSI BAHASA- MAK HALLIDAY

PENGENALAN

Halliday (1972 dalam Lyons (ed.) 1972: 141)

Terdapat 3 fungsi Fungsi bahasa , iaitu


a) fungsi ideasional
b) fungsi interpresonal
c) fungsi tekstual7 FUNGSI BAHASA (HALLIDAY, 1973)

1. Fungsi instrumental - digunakan untuk memanipulasi persekitaran bagi menyebabkan peristiwa-peristiwa berlaku. Ayat seperti “Mahkamah mendapati kamu bersalah”, “Di atas garisan, sedia, mula!”, atau “Jangan sentuh dapur itu” dikatakan berfungsi instrumental. Ayat-ayat itu merupakan lakuan komunikatif yang menyatakan sesuatu keadaan tertentu.

2. Fungsi pengaturan (regulatory function) yang merupakan kawalan peristiwa, boleh jadi dalam bentuk pengesahan, penolakan, kawalan tingkah laku, atau penyataan aturan dan undang-undang. Jika ayat “Saya dapati kamu bersalah dan kamu dijatuhi hukuman penjara tiga tahun” termasuk dalam fungsi instrumental, maka ayat “Oleh sebab berkelakuan baik, kamu akan dibebaskan sesudah menjalani hukuman penjara sepuluh bulan” tergolong dalam fungsi pengaturan.

3. Fungsi pewakilan (representational function) yang merupakan penyataan fakta dan maklumat yang mewakili sesuatu hakikat atau realiti, seperti “Bumi bulat” dan “Perdana Menteri berucap dalam majlis itu”.

4.Fungsi interaksi (interactional function) yang berperanan memastikan pengekalan masyarakat. Fungsi ini terlaksana jika engguna bahasa menguasai pengetahuan tentang slanga, jargon, enaka, cerita rakyat, kesantunan, dan unsur-unsur sosial lain dalam ahasa masyarakatnya atau dalam bahasa yang digunakannya.

5. Fungsi persendirian (personal function) yang memungkinkan seseorang melahirkan perasaan dan reaksi.

6. Fungsi heuristik yang berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk pemerolehan ilmu, khususnya yang melibatkan jenis ayat tanya.

7. Fungsi imaginatif yang memungkinkan bahasa digunakan untuk seseorang menghasilkan puisi, cereka, jenaka, ramalan, dan sebagainya.


0 comments: