:: Salam Pembuka ::

:: Pengawal Kerajaan ::

Followers

:: LOoked Interesting::

Thursday, February 25, 2010

Sejarah Pra Sekolah di MalaysiaObjektif

Menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.


Latar Belakang

18 Disember 1991

 • Mesyuarat Jemaah Menteri
 • KPM melaksanakan program prasekolah.

27 Januari 1992

 • Mesyuarat antara Kementerian.
 • Projek Rintis Pendidikan Prasekolah KPM (1,131 kelas)

Akta Pendidikan 1996

 • Pendidikan Prasekolah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan

6 Jun 2001

 • Mesyuarat Jemaah Menteri.
 • Peluasan program Prasekolah KPM.


Kriteria Pemilihan Sekolah

a) Lokasi Pedalaman/Luar Bandar/Pinggir Bandar/Bandar.

b) Murid Tahun Satu Yang Tidak Berprasekolah Tinggi.

c) Tiada Operator Tadika Lain.

d) Mengambilkira Pendaftaran Murid Tahun Satu bagi tahun berikutnya (>15 orang).

e) Kemudahan Ubah Suai/Bina Bilik Darjah.

f) Permintaan Masyarakat Setempat.


Kriteria Pemilihan Murid

a) Warganegara Malaysia.

b) Berumur 5 dan 5+ tahun.

c) Setiap kelas 25 orang murid.

d) Keutamaan pemilihan berdasarkan pendapatan dan tanggungan ibu bapa / penjaga.Geran Per Kapita (PCG)

RM100 seorang murid setahun

RM100 X 25 murid X 1 kelas

Jumlah : RM2500 setiap kelas setahun


Bantuan Makanan

RM1.50 seorang murid sehari

RM1.50 X 1 murid X 200 hari

Jumlah : RM300 seorang murid setahun


Program-Program Prasekolah KPM

a) Program ICT Prasekolah (KPM) Mulai 2002
Komputer/Pencetak/Meja/Kerusi/Perisian

(Agihan 2 set komputer dan 1 pencetak setiap kelas)

b) Program ICT Kidsmart Early Learning (IBM) Mulai 2001
Komputer/Pencetak/Meja/Kerusi/Perisian

(Agihan 1 set bagi kelas prasekolah yang terpilih)

Sehingga Februari 2004 . KPM terima 59 set daripada IBM (M) Sdn Bhd

c) Program Rintis Prasekolah Inklusif Pendidikan Khas Mulai 2003 . 3 kelas
( 20 Murid Biasa & 5 Murid Bermasalah Pembelajaran)

 • SK Seksyen 20, Shah Alam, Selangor.
 • SK Tanah Putih Baru, Kuantan, Pahang.
 • SK Khir Johari, Sungai Petani, Kedah.

d) Program Prasekolah Pendidikan Khas Mulai 2004 . 28 kelas

 • Prasekolah Bermasalah Pembelajaran
 • Prasekolah Bermasalah Penglihatan
 • Prasekolah Bermasalah Pendengaran

e) Program Penempatan Guru Prasekolah Siswazah Mulai 2004

Sumber Maklumat: Kementerian Pelajaran Malaysia

Program Transisi Prasekolah ke Tahun SatuProgram Transisi Prasekolah ke Tahun Satu merupakan satu program yang telah dirangka dengan tujuan untuk membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal sama ada di rumah ataupun di prasekolah ke pendidikan secara formal di Tahun Satu. Program ini dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan. Adalah diharapkan kanak-kanak yang datang dari pelbagai latar belakang sosio ekonomi, persekitaran dan pengetahuan akan dapat menyesuaikan diri dan bersedia meneruskan pembelajaran secara formal.

Tujuan Program

 • Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.
 • Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses P & P secara formal.
 • Meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke sekolah dengan gembira dan tanpa banyak masalah.
 • Membantu semua murid Tahun Satu yang datang dari latar belakang, pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu mereka melalui tahap pencapaian yang hampir sama .

Objektif Khusus

 • Semua pihak yang terlibat dapat membuat persediaan yang sesuai untuk menerima kemasukan murid ke Tahun Satu.
 • Murid dapat meningkatkan kemahiran tematik, bersepadu dan main sambil belajar.
 • Murid yang mempunyai kemahiran dan potensi diri yang tinggi dapat mengaplikasikan apa yang diperolehi dalam kehidupan sehariannya.
Sumber Maklumat: Kementerian Pelajaran Malaysia